Testament guidelines

Testament guidelines

English Testament Example

LAST WILL AND TESTAMENT   I, the undersigned, ___________________presently of __________________, Pretoria:   1.   Hereby revoke, cancel and annul all Wills and codicils previously

Read More »
Testament guidelines

Testament Voorbeeld

Testament in Afrikaans:   Ek, __________ die ondergetekende, getroud buite gemeenskap van goedere, woonagtig te Pretoria, maak hiermee my testament soos volg: 1. Ek herroep

Read More »